Over Massa Spectrometrie in de Industrie

Massa Spectrometrie in de Industrie

Dit jaar is de NVMS te gast bij de Koninklijke DSM (Delft). Dit is een Nederlands chemiebedrijf, dat internationaal actief is. Het bedrijf is voortgekomen uit de voormalige Nederlandse Staatsmijnen, en de naam was dan ook oorspronkelijk een afkorting voor Dutch State Mines. DSM heeft enkele honderden vestigingen over de gehele wereld en de NVSM organiseert dit jaar samen DSM de najaarsbijeenomst in Delft. Het thema zal dan zich richten op noviteiten binnen massaspectrometrie in de industrie.

Meer informatie volgt uiteraard nog, maar er kan alvast verklapt worden dat wordt geprobeerd (net als bij het NFI vorig jaar) een labtour te organiseren!

Schrijf 2 november alvast in de agenda!

Meer informatie is te vinden op de website.

Prijzen

Kosten: €15,-

Registratie is open!