Over Carbon Café: Capture CO2 in the climate agreement

Carbon Café: Capture CO2 in the climate agreement

Sinds enige maanden is Nederland bezig met het uitwerken hoe we de energie- en industrietransitie versneld willen doorzetten door middel van het klimaatakkoord. De huidige doelstelling is om in 2030 49% dan wel 55% minder CO2 emissies te hebben ten opzichte van 1990 en in 2050 geen netto emissies meer in Nederland.

Minister Wiebes van EZK en zijn collega’s zijn op tonnenjacht en zoekende naar nieuwe manieren om CO2 emissies te reduceren. Naast elektrificatie duiken twee belangrijke concepten op: CCS (carbon capture and storage) en CCU (carbon capture usage). Hierbij wordt CO2 afgevangen, getransporteerd en opgeslagen dan wel opgewerkt.

In deze eerste Nationaal Chemische Discussie leggen experts uit wat er qua koolstofchemie in het mogelijke klimaatakkoord staat en houden we een dynamische discussie over noodzaak, risico’s en kansen.

Sprekers

Wordt z.s.m. bekend gemaakt

 

Programma
18:45 Ontvangst
19:15 Introductie en Lezingen
20:45 Pauze
21:00 Dynamische Panel Discussie
22:00 Borrel
23:00 Einde

 

 

Prijzen

Toegangsprijs inclusief twee drankjes:

KNCV-leden: € 10,-
Niet-leden: € 15,-

Let op:
slechts 120 plaatsen beschikbaar!

Registreer nu!

Deel met anderen