Over The toilet flush: The next big opportunity in resource mining

The toilet flush: The next big opportunity in resource mining

Het zuiveren van huishoudelijk afvalwater is, sinds begin vorige eeuw een taak van de waterschappen. Tot eind vorige eeuw was het niet meer dan rioolwater verzamelen, transporteren, beluchten en minder vuil op het oppervlaktewater lozen. Dat MOET beter.

Momenteel vindt er in (afval)waterland een verschuiving plaats van energie grootverbruiker, naar energie en grondstoffen terugwinning uit de “gratis” bron afvalwater. Voorbeelden van huidige projecten en ideeën: alginaat uit actiefkorrelslib, terugwinning van cellulose, productie van bioplastics en vetzuren.

Klik hier voor meer informatie en registreren.

Prijzen

Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht.

Deel met anderen